ព័ត៍មាន

  • តើបន្ទះន័យថាអ្វីដែលមានជាតិអាល់កុល

    តើបន្ទះន័យថាអ្វីដែលមានជាតិអាល់កុល

    សន្លឹកកប្បាសគ្រឿងស្រវឹង; ការសេពគ្រឿងស្រវឹង; ទឹកកាមស្រា [ការប្រើ]: អាចត្រូវបានប្រើនៅលើស្បែកនិងនៅជុំវិញមុខរបួស; ក្តារចុចនិងសំលាប់មេរោគស្អាត, ទូរស័ព្ទដៃ, ការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យសម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹង tableware, ប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់កុមារ, ល .; មាប់មគវត្ថុដែលត្រូវបានប៉ះជាញឹកញាប់, នាប់ខ្នើកៅអីបង្គន់, លមុនពេលអ្នក ...
    អាន​បន្ថែម
WhatsApp Online Chat !